Závody BPM 2022 již proběhly

 
Závody BPM 2023 plánujeme na sobotu 29.4.2023, registrace spustíme až začátkem příštího roku.
 
 

Elektronicky bude možné se registrovat opět na všechny závody od 3300 m včetně:

půlmaraton, čtvrtmaraton, nordic walking, štafety, veřejný běh.

Prvních 100 registrovaných obdrží dárek s logem BPM (včetně členů štafet a běžců na 3,3 km). Podmínkou bude mít startovné uhrazené do 22.4.2023.

 

 

Každý závodník svou registrací na závod stvrzuje souhlas s následujícím prohlášením:

PŘIHLÁŠKA na závod BPM 2023 a PROHLÁŠENÍ ZÁVODNÍKA bude upraveno dle platných předpisů.

 

Zúčastňuji se jako závodník/závodnice 7. ročníku běžeckého závodu "PROMINENT Brnišťský půlmaratón 2022", který se koná 23. 4. 2022 v Brništi. Jsem si vědom/a, že moje účast v závodě bude ode mne vyžadovat velké psychické i fyzické vypětí a že trasa závodu je vedena částečně po veřejných komunikacích, na kterých není zcela omezena doprava. Prohlašuji, že jsem si vědom/a toho, že nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během, či po závodu. Prohlašuji, že mi je znám můj zdravotní stav a jsem si vědom/a rizik s absolvováním závodu spojených. S ohledem na shora uvedené prohlašuji, že nebudu vůči organizátorovi běžeckého závodu uplatňovat nároky na náhradu škody, pokud mi taková při závodu, nebo v souvislosti s ním, vznikne. Souhlasím s použitím fotografií (na kterých mohu být i já) pořízených v době závodu na reklamních a propagačních materiálech a na tomto webu.