Registrace závodníků BPM 2018

Nová registrace na 5. ročník BPM 2018 byla již odstartována dne 15.12.2017! Prvních 150 zaregistrovaných závodníků (včetně členů štafet) s uhrazeným startovným obdrží jako dárek nákrčník (tubus) od firmy ELEVEN.

Zaregistrujte se  ZDE .

Každý závodník svou registrací na závod stvrzuje souhlas s následujícím prohlášením:

PŘIHLÁŠKA na závod BPM 2018 a PROHLÁŠENÍ ZÁVODNÍKA

Zúčastňuji se jako závodník/závodnice 5. ročníku běžeckého závodu Nutrilove Brnišťský půlmaratón, který se koná 28. 4. 2018 v Brništi. Jsem si vědom/a, že moje účast v závodě bude ode mne vyžadovat velké psychické i fyzické vypětí a že trasa závodu je vedena částečně po veřejných komunikacích, na kterých není zcela omezena doprava. Prohlašuji, že jsem si vědom/a toho, že nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během, či po závodě. Prohlašuji, že mi je znám můj zdravotní stav a jsem si vědom/a rizik s absolvováním závodu spojených. S ohledem na shora uvedené prohlašuji, že nebudu vůči organizátorovi běžeckého závodu uplatňovat nároky na náhradu škody, pokud mi taková při závodu, nebo v souvislosti s ním, vznikne.

 

Pokud budete mít s registrací problém, zde je NÁPOVĚDA.

A jestli se ani s nápovědou nedaří, můžete kontaktovat administrátora registrace na tomto e-mailu: sportovniservis@gmail.com.

 

Online startovní listina je ZDE.