Registrace závodníků BPM 2019

Nová registrace na 6. ročník BPM 2019 byla odstartována 15. ledna 2019. Opět jsme připravili pěkný dárek pro prvních 200 přihlášených - kvalitní běžecké ponožky s logem BPM od firmy ELEVEN. Registrovat se přes internet budete moci do 25.4.2019 (čtvrtek). Možnost bude zaregistrovat se i v sobotu 27.4.2019 na místě nejpozději 45 min. před startem (do 11:15) za navýšené startovné.

Zaregistrujte se  ZDE .

Každý závodník svou registrací na závod stvrzuje souhlas s následujícím prohlášením:

PŘIHLÁŠKA na závod BPM 2019 a PROHLÁŠENÍ ZÁVODNÍKA

Zúčastňuji se jako závodník/závodnice 6. ročníku běžeckého závodu "Nutrilove Brnišťský půlmaratón", který se koná 27. 4. 2019 v Brništi. Jsem si vědom/a, že moje účast v závodě bude ode mne vyžadovat velké psychické i fyzické vypětí a že trasa závodu je vedena částečně po veřejných komunikacích, na kterých není zcela omezena doprava. Prohlašuji, že jsem si vědom/a toho, že nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během, či po závodě. Prohlašuji, že mi je znám můj zdravotní stav a jsem si vědom/a rizik s absolvováním závodu spojených. S ohledem na shora uvedené prohlašuji, že nebudu vůči organizátorovi běžeckého závodu uplatňovat nároky na náhradu škody, pokud mi taková při závodu, nebo v souvislosti s ním, vznikne. Souhlasím s použitím fotografií (na kterých mohu být i já) pořízených v době závodu na reklamních a propagačních materiálech a na tomto webu.

 

Pokud budete mít s registrací problém, zde je NÁPOVĚDA.

A jestli se ani s nápovědou nedaří, můžete kontaktovat administrátora registrace na tomto e-mailu: sportovniservis@gmail.com.

 

Online startovní listina je ZDE.