Registrace na závody BPM 2020 je z důvodu COVID-19 stopnuta, prosím nově se neregistrujte! Již zaregistrovaným závodníkům nabízíme tyto 3 možnosti: 1) automatický přesun registrace na příští ročník, který se uskuteční 24.4.2021, nebo 2) využití výzvy zaběhnout si trať BPM v rámci svého tréninku kdekoliv v přírodě a na požádání (místo starovného) zašleme ručník BPM, pamětní medaili a diplom, nebo 3) vrácení uhrazeného startovného v plné výši zpět na účet závodníka (nutno požádat odpovědí na rozesílaný e-mail).


Registrace závodníků na BPM 2021

Registrace na 7. ročník BPM 2021, který se uskuteční v sobotu 24.4.2021 bude opět spuštěna na podzim 2020!

Elektronicky se bude možné registrovat na všechny závody do 3300 m vč.:

půlmaraton, čtvrtmaraton, nordic walking, štafety, veřejný běh, dorostenecké a juniorské kategorie.

Prvních 100 nově registrovaných obdrží dárek s logem BPM (vč. členů štafet a běhu na 3300 m). Všichni závodníci, kteří budou mít registraci přesunutou z neuskutčněného BPM 2020, obdrží dárek automaticky.

Dětské závody do 2000 m (r. 2005 a ml.) lze registrovat pouze na místě.

 

Každý závodník svou registrací na závod stvrzuje souhlas s následujícím prohlášením:

PŘIHLÁŠKA na závod BPM 2020 a PROHLÁŠENÍ ZÁVODNÍKA

Zúčastňuji se jako závodník/závodnice 7. ročníku běžeckého závodu "POLARIS Brnišťský půlmaratón 2021", který se koná 24. 4. 2021 v Brništi. Jsem si vědom/a, že moje účast v závodě bude ode mne vyžadovat velké psychické i fyzické vypětí a že trasa závodu je vedena částečně po veřejných komunikacích, na kterých není zcela omezena doprava. Prohlašuji, že jsem si vědom/a toho, že nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během, či po závodu. Prohlašuji, že mi je znám můj zdravotní stav a jsem si vědom/a rizik s absolvováním závodu spojených. S ohledem na shora uvedené prohlašuji, že nebudu vůči organizátorovi běžeckého závodu uplatňovat nároky na náhradu škody, pokud mi taková při závodu, nebo v souvislosti s ním, vznikne. Souhlasím s použitím fotografií (na kterých mohu být i já) pořízených v době závodu na reklamních a propagačních materiálech a na tomto webu.

 

Pokud budete mít s registrací problém, zde je NÁPOVĚDA.

A jestli se ani s nápovědou nedaří, můžete kontaktovat administrátora registrace na tomto e-mailu: sportovniservis@gmail.com.

 

Online startovní listina je ZDE.